Cursos Presencials

OFERTA FORMATIVA PRESENCIALS

En Aforos tots els nostres cursos  estan fets a mesura segons les necessitats de l'Empresa amb la qual treballem.

El primer pas, després del contacte inicial amb l'Empresa, és esbrinar les necessitats dels empleats que van a fer el curs i després, amb el Cap de RRHH, analitzar els objectius del programa i en quines situacions van a usar-ho.

L'Empresa rep informes detallats sobre el curs impartit i sobre el progrés dels participants.

Som molt conscients que la jornada laboral normal és dura, i preparem els nostres cursos perquè  a part d'eficaces resultin amens.

També disposem de cursos presencials estandarditzats per a sectors de la indústria i comerç que anem ampliant i modificant en funció de les demandes legislatives (carnets) o del mateix camp empresarial.

OFICIOS
HORAS
INICIACIÓ A LA FORMACIÓ D'UNGLES DE GEL
16
MAQUILLATGE PROFESSIONAL
16
BENESTAR ANIMAL
20
GESTOR DE VENDES
12
OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS
8
CURS DE TREBALLS  EN ALÇADA
8
PLATAFORMAS ELEVADORAS 
8
OPERADOR MINI-CARREGADORA (BOBCAT)
8
CURS PONT GRÚA
8
CONDUCTOR DE DUMPER
8
MONTATGE  DESMONTATGE I US DE BASTIDE
8
APARADORISME
16
DINAMITZACIÓ COMERCIAL
12