DINAMITZACIÓ DE L’EQUIP COMERCIAL

La dinamització de l’equip comercial és mantenir a l’equip en constant activitat de lluita i motivació positiva, activa i racional, en el qual es pot incloure tot el personal que tingui una relació directa amb el client. És un procés que s’ha d’emmarcar dins de l’estratègia empresarial i estar relacionat amb el pla de Màrqueting propi.

Ara és el millor moment per posar a punt la dinamització de l’equip comercial en les empreses, el mercat en aquest tram de l’any fa baixa el rendiment, la cota de producció i fins i tot la venda del seu producte, l’estratègia a dur a terme és en tres etapes:

1º ANÀLISI DE DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES (ADNF).

El procés d’adnf es planteja en diferents etapes, depenent de les característiques i necessitats de cada empresa. l’estudi de les necessitats formatives que mostra el personal, de manera que la formació realitzada repercuteixi directament en la competitivitat de l’empresa.

 • ENTREVISTA AMB EL RESPONSABLE DE FORMACIÓNO O DIRECCIÓ COMERCIAL

Conèixer la política de formació i de RRHH de l’empresa.

 • ELABORAR UN PLA DE FORMACIÓ

Establir accions de millora del nivell formatiu.

2º CURS DE FORMACIÓ.

Metodologia:

Es treballa en la modalitat de taller des d’una metodologia reflexiva i col·laborativa d’acord amb els principis estratègics que es pretenen. Per a això, s’incita al grup a dur a terme un breu cicle reflexiu complet.

Objectius:

 • Capacitat d’avaluar.
 • Creativitat.
 • Capacitat d’anàlisi de necessitats per a situacions i contextos.
 • Disposició per al treball col·laboratiu i en equip.
 • Actitud crítica i compromís amb el treball.

Fases:

 • Autoanàlisi de la pròpia activitat (creences i inquietuds).
 • Contrast per a l’apropiació de les metodologies reflexives per a la dinamització del propi departament.
 • Reestructuració de la pròpia actuació i les pròpies creences entorn de la funció dinamitzadora.
 • Implementar els aprenentatges experimentats durant la formació.

3º SEGUIMENT DEL PLA FORMATIU I ANÀLISI.

Avaluar les accions formatives, en funció dels resultats i a criteri de l’empresa realitzar accions més relacionades amb el màrqueting mix , analitzant les quatre variables bàsiques de la seva activitat: producte, preu, distribució i promoció.

 

politica

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *